top of page

psİkolojİK testler

Ψ  WISC4 - Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV

Ψ  CAS - Cognitive Assesment Systems ( CAS testi 5-17 yaşları arasındaki bireylerin planlama, dikkat, eşzamanlı ve ardıl bilişsel             işlemlerini değerlendirmek için geliştirilmiştir. Çocuklarının bilişsel işlemlerdeki yeterliliğini ve düzeyini belirlemek amacı                     uygulanmaktadır. Ayrıca, dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü, duygusal bozukluklar, travmatik beyin hasarının değerlendirilmesi gibi alanlarda  kullanılabilmektedir.)

Ψ  Denver II

Ψ  Stanford Binet

Ψ  Rorschach

Ψ  TAT (Tematik Algı Testi)

Ψ  Çocuk Değerlendirme Testleri

Ψ  Projektif Çocuk Çizim Testleri (Bir İnsan, Aile, Hayvan Ailesi, Ev ve Ağaç Çiz Testleri)

Ψ  Çocuk Performans Testleri (Cattell 2A- 3A, Porteus Labirentleri)

Ψ  Çocuk Dikkat Testleri (Moxo Dikkat Testi, Frosting Görsel Algı Testi, Benton Görsel Bellek Testi, D2, Burdon, Frankfurter, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi)

Ψ  Çocuk Gelişim Testleri (AGTE, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Gessell, Good Enough Harris)

Ψ  Çocuk Dil Gelişim Testleri (Kelime Söyleyiş Testi)

Ψ  Peri Masalları Testi

Ψ  Peabody Resim Kelime Testi

bottom of page