top of page

Psİkolojİk Danışmanlık

 • Rena Psikoloji’de, bireylere ve ailelere etik ilkeler gözetilerek, bilimsel ve kanıta dayalı yöntemler kullanılarak psikolojik destek sağlanmaktadır.

 • Psikolojik Danışmanlık sürecinde en önemli ilkelerimiz; etik, gizlilik, bilimsellik ve gönüllülüktür.

 • Klinik Psikologlar tanı ve tedavi uygulamazlar. Tanı ve tedavi gerektiren bir durum saptadıklarında, Psikiyatriste yönlendirme yaparlar.

etİk & gİzlİlİk

 • Psikolojik Danışmanlık Sürecinde, danışan ve psikolog arasında gizlilik esastır. 

 • Bilgileriniz, psikoloğunuz dışında kimseyle paylaşılmaz. Yalnızca kendinize ya da başkasına zarar verme durumu olursa, sizi korumak amacıyla gerekli kişilere ve yerlere haber verilir.

 • Ancak yine de psikoloğunuzla paylaştığınız bilgiler paylaşılmaz ve gizliliğiniz korunur.

Kanıta Dayalı Bİlİmsel Yöntemler 

 • Uzmanlar, Bilişsel Davranışçı Terapi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, EMDR ve Şema Terapi gibi, etkililiği kanıtlanmış ekol ve yöntemlerle çalışmaktadır. 

 • Pratik deneyim ve çalışmalarının temelinde her zaman teorik bilgiler ve bilimsellik ön plandadır. Psikoloğunuzla çalışırken hangi yöntemlerle çalıştığını sormak ve öğrenmek en temel hakkınızdır.

Başvuru Sürecİnde Gönüllülük Esası

 • Başvuruda, gönüllülük esastır.

 • Psikolojik danışmanlık ihtiyacı duyan kişiler, eğer yetişkinse merkezimizi arayarak başvuruda bulunurlar. 18 yaşın altındaki çocuk ve ergenler için ailelerin başvurusu esastır.

 • Danışmanlık almak istedikleri konu üzerinde uzmanlaşmış olan uzmana yönlendirilir ve sürecin devamını uzmanla birlikte işbirliği içinde yürütürler.  

bottom of page